Угода користувача
CarMap

Угода користувача

На умовах справжньої Угоди користувача, далі по тексту - "Угода" Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРМЕП", далі "Організатор", надає Користувачам право на доступ і використання сервісу інтернет-ресурсу (сайту) Організатора. Усі існуючі на інтернет-ресурсі (сайті) Організатора сервіси, а також будь-яка зміна їх і/або додавання нових, у тому числі зміна їх вартості, є предметом Угоди.

1. Терміни і визначення

В цілях цього Договору нижче приведені терміни використовуються в наступних визначеннях: 1.1. ОРГАНІЗАТОР - Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРМЕП" (код за ЄДРПОУ 43310604). 1.2. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС - сукупність інтернет-сайтів Організатора і третіх осіб-партнерів Організатора, на яких Користувачам доступні спеціальні клієнтські сервіси Організатора. 1.3. КОРИСТУВАЧ - фізична особа, що досягла 18 (вісімнадцяти) років, приймає умови Угоди користувача, що володіє повною дієздатністю, має свою власну адресу електронної пошти, доступ до якого знаходиться в її розпорядженні, що звернулася за отриманням Сервісів Організатора. 1.4. Cайт Організатора - інтернет-ресурс, який представляє собою сукупність інформації і програм для ЕОМ, що містіться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації у мережі Інтернет за адресою: carmap.ua, права на який, так само як і права на використання мережевої адреси (доменного імені) carmap.ua належать Організатору. 1.5. СЕРВІС - сукупність програмних засобів, що надають функціональні можливості для доступу Користувача до інформаційних ресурсів і блогам Сайту. 1.6. ДОСТУП до СЕРВІСУ - можливість скористатися Сервісами інтернету-ресурсу Організатора Користувачами, що заповнили реєстраційну форму на Сайті.

2. Загальні положення

2.1. Дана Угода (далі - «Угода») є офертою, тобто адресованою конкретній особі (Користувачеві) пропозицією, яка виражає намір Організатора вважати себе таким, що уклав Договір з Користувачем. 2.2. Організатор пропонує Користувачеві Послуги з використання Сайту і його сервісів на умовах, що є предметом Угоди. Умови Угоди розроблені Організатором і визначають умови використання Сайту, а також права і обов'язки його Користувачів і Організатора. Умови Угоди поширюються також на стосунки, пов'язані з правами і інтересами третіх осіб, які є Користувачами Сайту (наприклад, Партнерів), так і не є такими, але чиї права можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту. 2.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами Угоди до моменту використання сервісів інтернету-ресурсу Організатора. 2.4. Угода набирає чинності з моменту вираження Користувачем згоди зі всіма умовами Угоди. 2.5. Дії Користувача, спрямовані на використання сервісів інтернет-ресурсу Організатора є безумовним і повним прийняттям умов даної Угоди. Користувач самостійно здійснює заповнення форми реєстрації на інтернет-ресурсі Організатора або передає по телефону відповідну інформацію співробітнику Організатора для заповнення їм форми реєстрації. Заповнення форми реєстрації на інтернет-ресурсі Організатора або передача по телефону відповідної інформації співробітнику Організатора для заповнення їм форми є виразом письмової згоди з усіма умовами Угоди і підтвердженням факту укладення договору на надання послуг між Організатором і Користувачем на умовах цієї Угоди. 2.6. Організатор не гарантує 100% безперервної, швидкої, надійної і безпомилкової роботи сервісів Сайту. 2.7. Умови цієї Угоди можуть бути змінені та / або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди доступна для ознайомлення за адресою: https://carmap.ua/terms_of_use.